Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Zio?a w kuchni - Mazik Micha?

Zio?a w kuchni

Autor: Mazik Micha?

Wydawnictwo: Troy
Stron: 144
ISBN: 9788362976997
EAN: 9788362976997
Kategoria: Kulinarne

W ci?gu ostatnich kilkunastu lat obserwuje si? ogromne, wzrastaj?ce wci?? zainteresowanie tematyk? zió? i przypraw. Coraz wi?ksze jest te? zainteresowanie zdrow? ?ywno?ci?. Dzi?ki prasie, ksi??kom, Internetowi, ?wiadomo?? kulinarna oraz wiedza dotycz?ca przyprawiania potraw jest du?o wi?ksza ani?eli by?o to dekady temu. Mi?o?nicy gotowania nie boj? si? eksperymentów kulinarnych wprowadzaj?c do swojego menu coraz to nowe smaki z kuchni ca?ego ?wiata.

Poradnik sk?ada si? z dwóch cz??ci. Pierwsza, ogólna cz??? zawiera histori? zió? i przypraw, sposoby ich przechowywania, innowacj? w kuchni, czyli jadalne kwiaty i interesuj?ce skromnym zdaniem autora przepisy. W drugiej, szczegó?owej cz??ci zawarto oko?o 70 ro?lin przyprawowych i leczniczych, wraz z opisem ich pozyskiwania, uprawy, suszenia, wykorzystania w kuchni i prozdrowotnego dzia?ania. Ponadto do ka?dej ro?liny jest przyporz?dkowany przepis z jej u?yciem. Ostatnia cz??? czyli ciekawostki maj? dodatkowo umili? lektur?.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka