Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Zdrowe ?ycie wed?ug kalendarza chi?skiego - Hornfeck Susanne, Ma Nelly

Zdrowe ?ycie wed?ug kalendarza chi?skiego

Autor: Hornfeck Susanne, Ma Nelly

Wydawnictwo: Bauer-Weltbild Media (KDC)
Stron: 208
ISBN: 9788374048507
EAN: 9788374048507
Kategoria: Astrologia

W uj?ciu tradycyjnej medycyny chi?skiej cz?owiek stanowi cz??? kosmosu i podlega uniwersalnej rytmice cyklu rocznego. Nasze czynno?ci fizjologiczne odzwierciedlaj? okresow? przemian? polegaj?c? na narastaniu i opadaniu jin i yang. Aby zachowa? zdrowie i witalno??, nale?y ?y? w harmonii z tymi kosmicznymi si?ami. Tradycyjna medycyna chi?ska wypracowa?a w oparciu o kalendarz dok?adne zasady od?ywiania si? i post?powania sprzyjaj?cego dobremu samopoczuciu i zapobiegaj?cego chorobom. Zasady te mo?na stosowa? z po?ytkiem dla zdrowia równie? w naszych szeroko?ciach geograficznych. Obja?nieniom kulturowym i medycznym towarzysz? ?atwe przepisy kucharskie, opisy ?wicze? oraz inne wskazówki s?u??ce zachowaniu zdrowia przez ca?y rok.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka