Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Z anio?ami przez ?ycie - Serafinowska Teresa

Z anio?ami przez ?ycie

Autor: Serafinowska Teresa

Wydawnictwo: ASTRUM
Stron: 104
ISBN: 9788372773371
EAN: 9788372773371
Kategoria: Nauki tajemne

Teresa Serafinowska ezoteryk? zajmuje si? od kilkunastu lat. Swoj? wiedz? na ten temat pog??bia?a przez uko?czenie Wroc?awskiej Akademii Feng Shui, kursu kontroli umys?u metod? Silvy, kursów channelingowych z Anette Kannegaard oraz astrologii , wró?biarstwa i kartomancji. Autorka zna si? na zielarstwie, naturoterapii, pracuje z kamieniami szlachetnymi i pó?szlachetnymi, wspó?pracuje z grupami ezoterycznymi w Polsce i poza granicami. Jej pasj? jest praca z karm? i energiami Atlantydy. Wykorzystuj?c zdobyt? wiedz? zajmuje si? doradztwem ?yciowym oraz aran?acj? przestrzeni wed?ug feng shui. ?Z Anio?ami przez ?ycie? to ksi??ka zawieraj?ca nieskomplikowane informacje o anio?ach, przeznaczona dla osób, które dopiero rozpoczynaj? drog? ?wiadomego rozwoju duchowego. Autorka dzieli si? z nami swoj? wiedz? na temat kim oni s? i jak? rol? mog? odgrywa? w naszym ?yciu tu i teraz. Pokazuje jak w ka?dej dziedzinie ?ycia mo?na, a nawet nale?y korzysta? z ich pomocy, a tak?e jak im za otrzyman? pomoc dzi?kowa?. Ksi??ka podzielona jest na tematyczne, zwi?zane z ró?nymi dziedzinami ?ycia ludzkiego rozdzia?y, a ka?dy z nich ko?czy si? propozycj? medytacji podarowanej przez anio?y oraz refleksj?, ?e istoty anielskie ch?tnie roztocz? nad nami opiek?, je?li tylko o to poprosimy.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka