Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Wyjawione tajemnice ksi?ga 1 - Germain Saint

Wyjawione tajemnice ksi?ga 1

Autor: Germain Saint

Wydawnictwo: CENTRUM
Stron: 304
ISBN: 9788360280782
EAN: 9788360280782
Kategoria: Nauki tajemne

Wyjawione Tajemnice opisuj? spotkanie g?ównego bohatera - in?yniera górnictwa i studenta teozofii z Wniebowst?pionym Mistrzem Saint Germain, w?adaj?cym mocami umo?liwiaj?cymi mu bezpo?redni, natychmiastowy wp?yw na matryc? rzeczywisto?ci.

G?ówny bohater opisuje seri? podró?y w czasie i przestrzeni do zaginionych cywilizacji w Ameryce Po?udniowej, na Saharze, jak i do Ustroni Wielkiego Bia?ego Braterstwa rozmieszczonych w wielu miejscach na ca?ym ?wiecie. Podczas tych podró?y Saint Germain ukazuje g?ównemu bohaterowi jego wcze?niejsze wcielenia z których wynika, ?e jest on krewnym Wzniesionego Mistrza.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka