Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Wybrze?e Ba?tyku. Przewodnik turystyczny - praca zbiorowa

Wybrze?e Ba?tyku. Przewodnik turystyczny

Autor: praca zbiorowa

Wydawnictwo: PPWK
Stron: 160
ISBN: 978-83-7329-856-9
EAN: 9788373298569
Kategoria: Inne

Wybrze?e Ba?tyku. Uznam, Wolin, Kaszuby, ?u?awy Wi?lane to przewodnik adresowany do zwolenników aktywnego wypoczynku, którzy chc? sp?dzi? urlop lub weekend w danym regionie. Znajduje si? w nim ponad 200 szczegó?owych map, planów, zdj?? i ilustracji. Zaproponowano w nim kilkadziesi?t wycieczek samochodowych, rowerowych i pieszych. Przy ka?dej z nich umieszczono schematyczne rysunki tras wycieczek, profile wycieczek rowerowych i pieszych, pokazuj?ce ró?nice w wysoko?ci na trasach wycieczek oraz wiele praktycznych informacji dotycz?cych odwiedzanych miejsc. Dok?adne opisy tras oraz bogata tre?? krajoznawcza umo?liwiaj? bli?sze poznanie pi?kna polskiego Wybrze?a. Ponadto w przewodniku znajduje si? informator krajoznawczy, zawieraj?cy opisy miejscowo?ci i obiektów wyró?nionych na mapach a tak?e informator praktyczny z podstawowymi danymi o wa?niejszych miejscowo?ciach, znajduj?cych si? na trasach wycieczek lub w pobli?u.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka