Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Wybrane problemy spo?eczne i zawodowe informatyki - Marek Cieciura

Wybrane problemy spo?eczne i zawodowe informatyki

Autor: Marek Cieciura

Wydawnictwo: VIZJA PressIt
Stron: 354
ISBN: 978-83-61086-97-0
EAN: 9788361086970
Kategoria: Informatyka

"Wprowadzenie tematyki spo?ecznych i zawodowych problemów informatyki do standardów kszta?cenia by?o niezwykle trafne i potrzebne. Wynika to ze szczególnej specyfiki informatyki jako dziedziny wiedzy i jej ogromnego wp?ywu na rozwój cywilizacji. W tej sytuacji brak literatury przedmiotu, a szczególnie zwartych pozycji ksi??kowych by?o niezwykle dotkliwe. Ksi??ka prof. Marka Cieciury znakomicie t? luk? wype?nia. Polski czytelnik (nie tylko informatyk) doczeka? si? wreszcie zwartej, kompleksowej publikacji nabrzmiewaj?cego (w sensie pozytywnym i negatywnym) problemu wp?ywu informatyzacji spo?ecze?stwa na jego rozwój." Prof. dr hab. in?. Andrzej Amelja?czyk, Dyrektor Instytutu Systemów Informatycznych Wydzia?u Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka