Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Wrzawa ?miertelnych - Nylund Eric

Wrzawa ?miertelnych

Autor: Nylund Eric

Wydawnictwo: Prószy?ski Media
Stron: 888
ISBN: 9788378391593
EAN: 9788378391593
Kategoria: Fantasy

Wa?? si? losy wojny Nie?miertelnych i Piekielnych. Wynik starcia zale?y od dwojga m?odych ludzi. W dniu swoich pi?tnastych urodzin Fiona i Eliot zostaj? wpl?tani w odwieczny konflikt mi?dzy bóstwami. Poznaj? prawd? o swoich rodzicach, którzy nie byli zwyk?ymi ?miertelnikami. Ich matk? by?a bogini, a ojcem sam Ksi??? Ciemno?ci, Lucyfer. Od tysi?cleci Nie?miertelni i Piekielni konkuruj? o wp?yw na ludzi, nie wolno im jednak walczy? ze sob?, ani miesza? si? w ludzkie sprawy. Bli?ni?ta to jednak co? innego, nowa si?a. Nie zdecydowali jeszcze po czyjej stan? stronie. Niezwykle obiecuj?ce otwarcie serii, która powinna spodoba? si? szerokiemu gronu odbiorców, od mi?o?ników urban fantasy, po czytelników historii czerpi?cych z mitologii. Library Journal Eric Nylund na co dzie? pracuje w Microsoft Game Studios (wspó?tworzy? m.in. "Mass Effect" i "Gears od War"). Jego poprzednie ksi??ki to historie osadzone w uniwersach ze znanych gier, jak chocia?by "Halo", ale tak?e samodzielne powie?ci fantasy. Za "Miasteczko Dry Water" by? nominowany do World Fantasy Award. "Wrzawa ?miertelnych" otwiera pi?ciotomow? seri? o przygodach rodze?stwa Post.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka