Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka WordPress. ?wiczenia praktyczne - Witold Wrotek

WordPress. ?wiczenia praktyczne

Autor: Wrotek Witold

Wydawnictwo: Helion
Stron: 176
ISBN: 978-83-246-3702-7
EAN: 9788324637027
Kategoria: Informatyka

Chcesz zaistnie? w sieci? WordPress Ci w tym pomo?e!Co nale?y wiedzie? o blogach i blogosferze?Gdzie znale?? bezp?atny hosting i czyje us?ugi wybra??Jak zainstalowa?, skonfigurowa? i u?ywa? WordPressa?Coraz wi?cej u?ytkowników internetu dojrzewa do tego, aby zerwa? ze stereotypem biernego odbiorcy tre?ci sieciowych i do??czy? do grona ich autorów. Niestety, wi?kszo?? z nich nie ma poj?cia o tworzeniu stron i mechanizmach stoj?cych za ich dzia?aniem. Je?li i Ty masz co? interesuj?cego do powiedzenia, pragniesz aktywnie w??czy? si? w spo?eczno?? blogerów, chcesz zaistnie? w sieci i wp?ywa? na jej kszta?t, lecz brakuje Ci do?wiadczenia i wiedzy niezb?dnych do opracowania profesjonalnego i atrakcyjnego serwisu WWW, z ca?? pewno?ci? powiniene? zainteresowa? si? WordPressem!Ten popularny (i stale zwi?kszaj?cy swój zasi?g) system zarz?dzania tre?ci? odpowiada za dzia?anie wielu powa?nych portali internetowych, a mimo to konfiguruje si? go i u?ywa ca?kiem ?atwo. Przekonasz si? o tym, gdy si?gniesz po ksi??k? "WordPress. ?wiczenia praktyczne" . Znajdziesz w niej podstawowe informacje na temat sposobu instalacji i konfiguracji systemu, dowiesz si?, czym nale?y si? kierowa? przy wyborze odpowiedniego serwera dla swojego bloga, nauczysz si? tworzy? nowe wpisy i zarz?dza? wygl?dem stron, a wszystko to bez konieczno?ci przedzierania si? przez grube tomy literatury fachowej - wystarcz? Ci zebrane tu ?wiczenia!Podstawy dzia?ania nowoczesnych CMS-ówRodzaje blogów i prezentowanych w nich tre?ciPrzyk?ady dobrych blogów i ich zastosowa? w biznesieWybór dostawcy hostingu i sposobu korzystania z WordPressaInstalacja i konfiguracja systemu zarz?dzania tre?ci?Tworzenie nowych wpisów i edycja ró?nego rodzaju tre?ciZarz?dzanie wygl?dem stron serwisuProwad? swój blog, korzystaj?c z bezp?atnego systemu zarz?dzania tre?ci?!Prowadzisz bloga, serwis informacyjny, stron? firmow?? Do??cz do Programu Partnerskiego - Zosta? wtyczk? Helionu!wi?cej

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka