Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Wojna. Mi?o??. ZdradaPrawdziwy Grób Jezusa. Pakiet 2 ksi??ek - Bogus?aw Wo?osza?ski, Charles Pellegrino, Simcha Jacobovici

Wojna. Mi?o??. ZdradaPrawdziwy Grób Jezusa. Pakiet 2 ksi??ek

Autor: Bogus?aw Wo?osza?ski, Charles Pellegrino, Simcha Jacobovici

Wydawnictwo: Wo?osza?ski
Stron: 690
ISBN: 978-83-89344-89-2
EAN: 9788389344892
Kategoria: Inne

Wojna. Mi?o??. Zdrada To kilkana?cie portretów kobiet z okrutnej historii XX wieku. Decydowa?y si? na najbardziej niebezpieczne zadania, w których granica miedzy ?yciem a ?mierci? by?a tak niewidoczna jak pole minowe. Jedne szuka?y przygody lub ?atwej drogi do fortuny. Inne uwa?a?y, ?e spe?niaj? obowi?zek wobec ojczyzny i gotowe by?y po?wi?ci? ?ycie albo... dokona? najohydniejszych zbrodni. Jedne by?y pi?kne, naiwne i kierowa?y si? najszczytniejszymi motywami. Inne-odra?aj?ce w swojej bezwzgl?dno?ci i braku wszelkich zasad moralnych, tak dalece, ?e donosi?y na swoich najbli?szych, wiedz?c, ?e ?ci?gaj? na nich ?mier?. Ich losy zwi?za?y si? z wielkimi mechanizmami ?wiata XX wieku. Ka?da z nich zyskiwa?a wp?yw na bieg spraw najwa?niejszych. Czasami tak bardzo, ?e do dzisiaj nie poznali?my ca?ej prawdy o ich s?u?bie, po?wi?ceniu, przewrotno?ci, ?mierci... Prawdziwy Grób Jezusa Najbardziej kontrowersyjne odkrycie archeologiczne wszech czasów. Trzymaj?ca w napi?ciu, autentyczna detektywistyczna opowie??, która na podstawie bada? historycznych, archeologicznych i z dziedziny nauk ?cis?ych rozwi?zuje tajemnic? sprzed dwóch tysi?cy lat - Naukowe szczegó?y na temat ossuariów z rodzinnego grodu Jezusa. Ich pochodzenie ani tre?? którejkolwiek z widniej?cych na tych ossuariach inskrypcji nie budzi ?adnych kontrowersji w?ród badaczy.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka