Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Województwo wile?skie i nowogródzkie

Województwo wile?skie i nowogródzkie

Autor:

Wydawnictwo: Libra Pl
Stron: 88
ISBN: 9788363526207
EAN: 9788363526207
Kategoria: Albumy

Ksi??ka jest pi?tym tomem serii ,,Przedwojenna Polska w krajobrazie i zabytkach i stanowi sentymentaln? podró? przez obszar dawnych województw wile?skiego i nowogródzkiego.
Przegl?daj?c karty albumu odwiedzimy takie miejsca jak: Mickiewiczowski Nowogródek, S?onim, Mir i Nie?wie? ze swymi s?ynnymi zamkami, Tuhanowicze, Waka z pa?acem Tyszkiewiczów, Krewo czy Troki z zamkiem na wyspie.

Ziemia ta to kraina wspania?ych jezior, jak ?wite?, Dry?wiaty, Narocz, Snudy i ?wir. ,,Uderza przy tym rozmaito?? ich wymiarów i kszta?tów, przedziwna fantastyczno?? linii brzegowej. Skupi?y si? rz?dami, jak jakie? per?y nanizane na Matce Ziemi... I albo ukry?y si? w pier?cieniach otaczaj?cych je lasów, zas?uchane w ich poszum, albo wielkimi taflami rozla?y si? w?ród zielonych ??k. I takie lub inne, zawsze pi?kne, zawsze czarowne kontrastami cieni, tragiczne w?ród gro?nych chmur nadci?gaj?cych burz, weso?e, roze?miane w promieniach s?o?ca.

Przedwojenne dzie?o do dzi? budzi zachwyt swoim rozmachem oraz odwag? stawianych opinii. Pokazuje nie tylko obraz Polski, której ju? nie ma, w jej przedwojennych granicach, ale tak?e stan ówczesnej ?wiadomo?ci kulturowej Polaków. Wszelkie zmiany redakcyjne dokonane we wspó?czesnym wydaniu nie ingeruj? w ogólny zamys? publikacji, maj?cej ,,krajobraz polski wraz z zamieszkuj?cym go ludem i znajduj?ce si? na ziemi naszej zabytki budownictwa i sztuki odtworzy? w ilustracji mo?liwie wiernie i mi?uj?co, a?eby tej ziemi syn móg? si? z nimi bli?ej pozna?, bez trudu, u siebie w domu, w ka?dej chwili gdy zechce".

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka