Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Wojciecha Stanis?awa Chro?ci?skiego pó?nobarokowa epika biblijna - Teusz Leszek

Wojciecha Stanis?awa Chro?ci?skiego pó?nobarokowa epika biblijna

Autor: Teusz Leszek

Wydawnictwo: UAM
Stron: 228
ISBN: 9788323223337
EAN: 9788323223337
Kategoria: Inne

W rozprawie ukazana zosta?a sylwetka autora na tle czasów jemu wspó?czesnych, kontekst i czas ukazywania si? jego dzie? oraz historia ich recepcji. Otrzymujemy wnikliwy opis, analiz? oraz interpretacj? trzech poematów biblijnych autora. Prowadzi to do uchwycenia po?wiadczonej przez teksty praktyki twórczej, wi???cej si? z tematyk? biblijn?, jako z jednej strony indywidualnej autorskiej wypowiedzi, z drugiej za? jako wypowiedzi osadzonej w szeroko rozumianym kontek?cie kulturowym, literackim religijnym, jakim by? okres pó?nego baroku. Metodyka dokonywanych dzia?a? badawczych jest po??czeniem warsztatu teoretyka i historyka literatury. Podstaw? ?ród?ow? ksi??ki s? pierwodruki, wydania utworów z lat 1705 i 1745. Z uwagi na pozostawanie w postaci starodruku (niewydane i opracowane w postaci edycji krytycznej) s? obszernie w ksi??ce cytowane i komentowane.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka