Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Windows Vista Vademecum Administratora - Stanek William R.

Windows Vista Vademecum Administratora

Autor: William R. Stanek

Wydawnictwo: APN PROMISE
Stron: 550
ISBN: 9788388440991
EAN: 9788388440991
Kategoria: Systemy operacyjne

Praktyczny, por?czny przewodnik po systemie Windows Vista!

Ten kieszonkowy podr?cznik dostarcza natychmiastowych odpowiedzi na pytania pojawiaj?ce si? podczas codziennego zarz?dzania systemem Windows Vista. Skoncentruj si? na podstawowych zadaniach wsparcia i konserwacji, pos?uguj?c si? podr?cznymi odsy?aczami, instrukcjami i listami zada? do wykonania. Znajdziesz tu precyzyjne informacje, których potrzebujesz do rozwi?zania codziennych problemów!

Z ksi??ki "Windows Vista vademecum administratora" dowiesz si?, jak:

bull; Zainstalowa? i skonfigurowa? system Windows Vista i zoptymalizowa? ?rodowisko pracy u?ytkownika
bull; Zarz?dza? sk?adnikami systemu operacyjnego, urz?dzeniami i sterowanikami
bull; Tworzy? konta u?ytkowników i grup oraz nadzorowa? prawa i przywileje
bull; Zarz?dza? plikami, folderami, przydzia?ami dysku i kopiami w tle
bull; Administrowa? ustawieniami zasad grupy
bull; Skonfigurowa? obs?ug? sieci TCPIP
bull; Skonfigurowa? ustawienia zabezpiecze? i prywatno?ci w programie Windows Internet Explorer
bull; Administrowa? mobilnymi ustawieniami komputera dzi?ki nowemu Windows Mobility Center
bull; Rozwi?zywa? problemy systemowe i optymalizowa? wydajno??

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka