Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Windows Vista Resource Kit tom 1-2 - Tulloch Mitch, Northrup Tony, Honeycutt Jerry

Windows Vista Resource Kit tom 1-2

Autor: Mitch Tulloch, Northrup Tony, Jerry Honeycutt

Wydawnictwo: APN PROMISE
Stron: 1548
ISBN: 9788375410099
EAN: 9788375410099
Kategoria: Systemy operacyjne

Roztrzygajace ?ród?o wiedzy o wdra?aniu i obs?udze systemu Windows Vista - wprost od ekspertów
Pog??bione i wyczerpuj?ce ?ród?o informacji niezb?dnych przy administrowaniu systemami Windows Vista. Czytelnik znajdzie tu wskazówki techniczne pochodz?ce od tych, którzy najlepiej znaj? ten system - Microsoft Most Valuable Professionals oraz cz?onków zespo?u Microsoft Windows Vista.Ponadto ponad 200 skryptów, narz?dzi i ?róde? informacji na dysku DVD.

Dowiedz si?, jak:
zaplanowa? i zrealizowa? projekty wdro?eniowe w wielkiej i ma?ej skali,
skonfigurowa? zarz?dzanie klientami, profilami u?ytkowników, funkcjami wyszukiwania i zasobami sieciowymi za pomoc? Zasad grupy,
administrowa? dyskami, systemami plików, folderami, drukarkami i innymi urz?dzeniami,
implementowa? udost?pnianie plików i multimediów w ?rodowisku grupy roboczej lub domeny,
konfigurowa? sieci bezprzewodowe, TCPIP oraz ??cza VPN,
zarz?dza? aktualizacjami oprogramowania, mechanizmami User Account Control, zapor? systemu Windows i zabezpieczeniami IPSec,
monitorowa? dzienniki zdarze? i wydajno?? systemu,
rozwi?zywa? problemy ze sprz?tem, sterownikami, ??czno?ci? sieciow? i b??dami krytycznymi.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka