Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Windows PowerShell Przewodnik po skryptach + CD - Wilson Ed

Windows PowerShell Przewodnik po skryptach + CD

Autor: Wilson Ed

Wydawnictwo: APN PROMISE
Stron: 698
ISBN: 9788375410334
EAN: 9788375410334
Kategoria: Systemy operacyjne

Praktyczny poradnik automatyzowania administracji systemów Windows przy u?yciu Windows PowerShell
Dowiedz si?, jak zautomatyzowa? codzienne zadania zarz?dzania systemami Windows Server 2008 i Windows Vista za pomoc? Windows PowerShell - pow?oki i j?zyka skryptowego dla administratorów systemów komputerowych.
Podr?cznik ten zawiera rozbudowane, ?atwe do zaadaptowania przyk?ady oraz wskazówki oparte na realizowanych zadaniach - wprost od najlepszego eksperta w dziedzinie skryptów w firmie Microsoft.

Dowiedz si?, jak u?y? skryptów, aby:
1. Automatycznie konfigurowa? ustawienia komputerów biurkowych w ca?ej sieci.
2. Zarz?dza? kondycj? komputerów poprzez monitorowanie wykorzystania przestrzeni dyskowej, konfiguracji nap?dów i us?ug.
3.Odczytywa?, przeszukiwa? i zapisywa? zdarzenia w dziennikach za pomoc? skryptów.
4.Zarz?dza? komponentami systemu, takimi jak nap?dy, drukarki i foldery udost?pnione.
5.Konfigurowa? us?ugi sieciowe, takie jak DNS, DHCP czy WINS.
6.Zarz?dza? tworzeniem i przywracaniem kopii zapasowych i funkcjami zabezpiecze? systemu.
7.Rozwi?zywa? problem zwi?zane z instalowanie i funkcjonowaniem systemów i aplikacji.
8.Utrzymywa? witryn? sieci Web opart? na IIS 7.0.
9.Dodatkowo - kompletna lista polece? cmdlet u?atwiaj?cych automatyzacj? powtarzalnych zada?.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka