Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka ?wietlisty W?? - Melchizedek Drunvalo

?wietlisty W??

Autor: Melchizedek Drunvalo

Wydawnictwo: CENTRUM
Stron: 336
ISBN: 9788360280577
EAN: 9788360280577
Kategoria: Nauki tajemne

Ksi??ka ta nie jest wprawdzie kontynuacj? dzie? Drunvalo Melchizedeka pt. "Pradawna tajemnica Kwiatu ?ycia", tom I i II, oraz "?ycie w przestrzeni serca", lecz w naturalny sposób rozszerza informacje przekazywane we wcze?niejszych opracowaniach.

Tym razem Drunvalo skupia si? na opisie procesu ruchu Kundalini Matki Ziemi w drodze do swojego nowego domu.
Niegdy? jej siedzib? by?a Lemuria, potem przenios?a si? na Atlantyd?, a nast?pnie do Himalajów. Ka?da jej przeprowadzka zmienia?a nasze poj?cie odno?nie tego, co oznacza duchowo??, p?e? i serce. Tym razem ?wietlisty W?? przeniós? si? w Andy.
W "?wietlistym W??u" Drunvalo opowiada histori? swoich trzydziesto-pi?cio letnich wysi?ków w s?u?bie dla Matki Ziemi. W ksi??ce tej podró?ujesz z nim wokó? ?wiata, podczas gdy pod??a on za swoim prowadzeniem oraz rosn?c? wewn?trzn? wiedz?. Jego opowie?? jest ?ywym ci?giem ceremonii pomagaj?cych leczy? serca, ??czy? energie, uzdrawia? pradawny brak równowagi, czy mówi?c krótko -wznosi nasz? ?wiadomo?? co do niepodzielno?ci ?ycia we wszech?wiecie.
Pozwól, aby ksi??ka ta s?u?y?a Ci w wydobyciu g??bokich wspomnie? dotycz?cych tego kim jeste? i dlaczego znalaz?e? si? w tym miejscu.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka