Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka ?wiadkowie Jehowy wobec polityki USA syjonizmu i wolnomularstwa - Ruiter Robin

?wiadkowie Jehowy wobec polityki USA syjonizmu i wolnomularstwa

Autor: Ruiter Robin

Wydawnictwo: DEHON
ISBN:
EAN: 9788375190182
Kategoria: Teologia

Ju? wiele napisano o Towarzystwie Stra?nica oraz jego cz?onkach - ?wiadkach Jehowy. Jednak tylko niewielu pisarzy zajmuj?cych si? t? tematyk? demaskuje ukryt? w?adz? stoj?c? za t? pseudoreligijn? organizacj?. Najbardziej zaskakuj?ce jest to, ?e wielu cz?onków kadry kierowniczej sekty nie wie, kto znajduje si? na szczycie w?adzy. Równie ma?o s? oni wtajemniczeni w rzeczywist? rol?, jak? powszechnie odgrywa Towarzystwo Stra?nica.
Wydaje si? niemo?liwe wnikni?cie w tajemnice, które s? znane jedynie nielicznym cz?onkom ?cis?ego kierownictwa. Czy istnieje jednak jaka? metoda, przy pomocy której mo?na by przedrze? si? do tajemnicy tajemnic? Kto kieruje organizacj? u jej podstaw? Czy jest ona cz??ci? jakiego? planu? Jakie s? jej tajemnice? S? to pytania, na które czytelnik bez w?tpienia b?dzie móg? sam odpowiedzie?, po przeczytaniu tego interesuj?cego studium.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka