Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2012 - Stanek R. William

Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2012

Autor: William R. Stanek

Wydawnictwo: PROMISE
Stron: 658
ISBN: 9788375410945
EAN: 9788375410945
Kategoria: Informatyka

Praktyczny i podr?czny przewodnik dla administratorów serwera SQL Server!
Ten podr?czny i precyzyjny poradnik kieszonkowy dostarcza gotowych odpowiedzi na wiele pyta? zwi?zanych z administrowaniem serwerem SQL Server 2012. Zamieszczone w nim tabele, instrukcje i listy pozwol? Ci skupi? si? na podstawowych dzia?aniach oraz na wykonywanych codziennie zadaniach. Poradnik ten zawiera w skondensowanej formie wszystkie informacje potrzebne administratorowi do rozwi?zywania napotykanych problemów i dobrego wykonywania swojej pracy - zarówno przy w?asnym biurku, jak i w siedzibie klientów.
Dowiedz si?, jak:
- Zarz?dza? grupami serwerów oraz ich aktywno?ci?
- Konfigurowa? us?ugi i ustawienia; ??czy? serwery
- Tworzy? i zarz?dza? bazami danych
- Implementowa? metody zarz?dzania oparte na zasadach
- Administrowa? zabezpieczeniami - rolami, loginami i uprawnieniami dost?pu
- Manipulowa? schematami, tabelami, widokami i indeksami
- Wykonywa? podstawowe operacje i automatyzowa? rutynowe zadania
- Planowa? i wykonywa? operacje tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych
- Monitorowa? i dostraja? wydajno?? serwera
Informacje o autorze
William R. Stanek ma tytu? Microsoft MVP i ponad 20-letnie do?wiadczenie w zarz?dzaniu systemami oraz zaawansowanym programowaniu. Jest wielokrotnie nagradzanym autorem ponad 100 ksi??ek, w tym Vademecum administratora Windows 7 oraz Windows Server 2008 Inside Out. Jest g?ównym redaktorem serii poradników Vademecum administratora (Pocket Consultant).

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka