Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Uzdrowienie z poczucia krzywdy Fundament - Augustyn Józef

Uzdrowienie z poczucia krzywdy Fundament

Autor: Józef Augustyn

Wydawnictwo: WAM
Stron: 316
ISBN: 9788375059199
EAN: 9788375059199
Kategoria: Teologia

Zamieszczone w ksi??ce rozwa?ania proponuj? medytacj? fundamentu ?wicze? duchownych ?w. Ignacego Loyoli pod k?tem wewn?trznego uzdrowienia z poczucia krzywdy. Odczucie skrzywdzenia, jakie m?czy nas nieraz latami, zniekszta?ca nasze sumienia, deformuje oceny moralne, zafa?szowuje nasze my?li, s?owa i czyny. ?yj?c w g??bokim poczuciu krzywdy, ?atwo stajemy si? podejrzliwi i sk?onni widzie? w naszych bli?nich raczej z?o ni? dobro. Rekolekcyjna atmosfera modlitwy i ciszy zaprasza do przekraczania niszcz?cego nas i nasze wi?zi poczucia skrzywdzenia. To, co w czasie osobistej modlitwy traktujemy nieraz jako rozproszenie - na przyk?ad my?li kr???ce wokó? krzywdy i krzywdziciela - bywa tak naprawd? owocem dzia?ania Ducha ?wi?tego, który jest Duchem prawdy, mi?osierdzia, przebaczenia, wspó?czucia i pojednania.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka