Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki Tom 4 - Zajadacz Alina

Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki Tom 4

Autor: Zajadacz Alina

Wydawnictwo: UAM
Stron: 316
ISBN: 9788323221722
EAN: 9788323221722
Kategoria: Kultura

Ksi??ka jest adresowana do osób zainteresowanych problemami turystyki, osób nies?ysz?cych i niedos?ysz?cych. Zawarte w niej informacje i wskazówki mog? s?u?y? pomoc? tak?e innym studentom, wolontariuszom pracuj?cym z nies?ysz?cymi, rodzicom dzieci niesysz?cych, nauczycielom, pedagogom, psychologiom, terapeutom i innym specjalistom, a tak?e samym osobom z uszkodzonym s?uchem. Ksi??ka mo?e s?u?y? równie? jako uzupe?niaj?cy podr?cznik akademicki na kierunkach zwi?zanych z edukacj? i rewalidacj? dzieci z uszkodzonym s?uchem oraz z turystyk?.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka