Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Ukrai?ski Kurs podstawowy z p?yt? CD

Ukrai?ski Kurs podstawowy z p?yt? CD

Autor: praca zbiorowa

Wydawnictwo: Edgard
ISBN: 9788377881125
EAN: 9788377881125
Kategoria: Multimedia

Ukrai?ski Kurs podstawowy przeznaczony jest dla osób pocz?tkuj?cych, oraz wszystkich, którzy chc? szybko i samodzielnie przypomnie? sobie podstawy j?zyka ukrai?skiego.

Kurs uczy 1500 s?ów i zwrotów niezb?dnych na co dzie? - teraz ju? samodzielnie zapytasz o drog?, zrobisz zakupy, zarezerwujesz pokój w hotelu i bez problemu porozumiesz si? w wi?kszo?ci sytuacji! Ró?norodne ciekawostki zapoznaj? Ci? z obyczajami oraz kultur? Ukrainy.

W sk?ad kursu wchodz?: ksi??ka oraz dwie p?yty audio.

Ksi??ka (96 stron) zawiera zapis nagra?, interesuj?ce ?wiczenia, ciekawostki, m.in. o kozakach, Kijowie, Odessie, Lwowie, pomara?czowej rewolucji. Cz??? gramatyczna wyja?nia najwa?niejsze zagadnienia oraz zawiera wskazówki dotycz?ce wymowy.

Wysokiej jako?ci nagrania (142 min.) pozwalaj? os?ucha? si? z j?zykiem, pozna? jego melodi? oraz prawid?ow? wymow?. Wszystkie s?ówka, zwroty oraz dialogi wraz z t?umaczeniami zosta?y ud?wi?kowione przez profesjonalnych lektorów. Uczysz si? bez konieczno?ci zagl?dania do ksi??ki!

Nauka z kursem pozwala na opanowanie j?zyka na poziomie podstawowym A2. Umo?liwia to zrozumienie zda? i wyra?e? cz?sto u?ywanych, bezpo?rednio zwi?zanych z ?yciem codziennym (rodzina, zakupy, najbli?sze otoczenie, praca), a tak?e porozumiewanie si? w tym zakresie.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka