Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Trzy stygmaty Palmera Eldritcha Philip K. Dick

Trzy stygmaty Palmera Eldritcha Philip K. Dick

Autor: Philip K. Dick

Wydawnictwo: Rebis
Stron: 296
ISBN: 978-83-7510-922-1
EAN: 9788375109221
Kategoria: Science fiction

bdquo;Bóg obiecuje ?ycie wieczne. My je dajemyrdquo;. Palmer Eldritch bdquo;Odkrywaj?c niezale?nie ?cie?k? my?low?, któr? trzy lata wcze?niej pod??y? Stanis?aw Lem w Solaris, Dick rezygnuje z naiwnego przekonania, ?e nasze ewentualne spotkanie z kosmitami musi przypomina? kontakt przedstawicieli dwóch ludzkich kultur. ?ycie w kosmosie, je?li istnieje, jest czym? Ca?kiem Innym – i dlatego w?a?nie zetkni?cie z nim nale?y sobie wyobra?a? raczej jako intelektualny parali?, niemo?no?? zrozumienia, nie za? pokojowe wspó?istnienie czy gwiezdne wojnyhellip; Ostatecznie nie b?dziemy nawet pewni, czy to, co widzimy, w ogóle jest ?yciemhellip;rdquo; z przedmowy Jerzego Sosnowskiego. Specjalna, kolekcjonerska i wyj?tkowa edycja ksi??ki Philipa K.Dicka z rysunkami i opracowaniem graficznym Wojciecha Siudmaka! Philip K. Dick urodzi? si? w 1928 r. w Chicago, lecz wi?ksz? cz??? ?ycia sp?dzi? w Kalifornii. Krótko by? studentem Uniwersytetu Kalifornijskiego. Prowadzi? sklep z p?ytami i stacj? radiow?. Przeszed? te? do?wiadczenia z narkotykami, które wykorzystywa? w swej twórczo?ci. Zmar? w 1982 r. Wyda? kilkadziesi?t powie?ci, z których wiele wesz?o na sta?e do kanonu literatury SF. By? te? autorem kilku powie?ci realistycznych, osadzonych w latach pi??dziesi?tych i sze??dziesi?tych XX wieku. O wi?kszo?ci jego rówie?ników uhonorowanych Nagrod? Pulitzera czy literack? Nagrod? Nobla niewielu ju? pami?ta, on za? ma coraz liczniejsze grono wielbicieli, a o jego ksi??kach pisze si? doktoratyhellip; Dom Wydawniczy REBIS wyda? takie jego powie?ci jak: Ubik, Blade runner, Valis czy Cz?owiek z Wysokiego Zamku.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka