Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Teoria i praktyka testowania programów - Wiszniewski Bogdan, Bereza-Jaroci?ski Bogdan

Teoria i praktyka testowania programów

Autor: Wiszniewski Bogdan, Bereza-Jaroci?ski Bogdan

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 460
ISBN: 8301147156
EAN: 9788301147150
Kategoria: Informatyka

Ksi??ka ta ró?ni si? znacz?co od wi?kszo?ci pozycji z zakresu in?ynierii oprogramowania po?wi?conych tematyce testowania, bowiem prezentuje zagadnienia w sposób ca?o?ciowy: od przedstawienia spójnego obrazu podstaw teoretycznych, formalizuj?cych intuicj? i do?wiadczenie testerów, cz?sto gromadzone latami, poprzez syntetyczny opis kompletnego zbioru metod testowania podany w formie przepisów post?powania w wi?kszo?ci sytuacji spotykanych w praktyce, a? po zagadnienia organizacji i standaryzacji pracy zespo?ów testerów oprogramowania, zaanga?owanych w realizacj? przedsi?wzi?? informatycznych ró?nej skali.
Zawarte w niej tre?ci s? przydatne zarówno testerom, analitykom, projektantom, programistom, kierownikom projektów, jak te? administratorom i osobom odpowiedzialnym za zakup, eksploatacj? i piel?gnacj? oprogramowania w firmie. Stanowi doskona?? pomoc w nauczaniu problematyki z zakresu programowania, jako?ci oprogramowania, planowania i zarz?dzania procesami wytwórczymi oprogramowania.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka