Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Tatry - Jab?o?ska Teresa, Kolbuszewski Jacek, Liscar Anna, Oko?owicz Stefan

Tatry

Autor: Teresa Jab?o?ska, Jacek Kolbuszewski, Liscar Anna, Oko?owicz Stefan

Wydawnictwo: BOSZ
Stron: 252
ISBN: 9788375761627
EAN: 9788375761627
Kategoria: Albumy

Nowe wydanie bestsellerowego albumu gromadz?cego wspania?e archiwalne zdj?cia Tatr i Zakopanego
Poszczególne rozdzia?y zawieraj? najstarsze uj?cia Tatr, panoramy górskie, widoki Zakopanego, wówczas stacji klimatycznej, portrety górali, w tym s?ynnych osobowo?ci jak Saba?y czy Klemensa Bachledy, pierwsze wysokogórskie wyprawy, pocz?tki narciarstwa, wreszcie styl zakopia?ski i artystyczne, niepowtarzalne zdj?cia wykonane przez Witkacego. Uzupe?nieniem zdj?? s? cytaty zwi?zane z Tatrami i Zakopanem.
Wprowadzeniem do tego niezwyk?ego zbioru s? trzy teksty - s?owo wst?pne Teresy Jab?o?skiej, która pe?ni funkcj? dyrektora Muzeum Tatrza?skiego, tekst "Czas znieruchomia?y" Anny Liscar i Stefana Oko?owicza, prezentuj?cy najstarsze dzieje fotografii tatrza?skiej oraz artyku? profesora Kolbuszewskiego o roli Tatr w polskiej literaturze i kulturze.
Album powsta? w polsko-angielskiej wersji j?zykowej.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka