Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Tajniki osobowo?ci - Szrajer Genowefa, Wdowiak Stefan Karol

Tajniki osobowo?ci

Autor: Szrajer Genowefa, Wdowiak Stefan Karol

Wydawnictwo: Studio Astropsychologii
Stron: 222
ISBN: 9788373773882
EAN: 9788373773882
Kategoria: Nauki tajemne

Z twarzy cz?owieka mo?na czyta? jak z otwartej ksi?gi, a jak ju? przyjrzymy si? twarzy, warto te? zwróci? uwag? na d?onie. Poniewa? ka?dy z nas intuicyjnie, pod?wiadomie "czyta" drug? osob? warto wiedzie? jak to robi? poprawnie. Rysy, kszta?t nosa, oczu oraz wygl?d d?oni i linii mówi? wiele o ludziach. Na dodatek twarz i d?onie ci?gle si? zmieniaj?, dlatego zawsze mo?na odnale?? w nich co? nowego.
Ta ksi??ka to skarbnica wiedzy na temat fizjonomiki i chirologii. To wynik po??czenia pasji i profesjonalizmu autorów, od których ka?dy nauczy si? lub podszkoli umiej?tno?? "czytania" drugiego cz?owieka. A jest to umiej?tno?? bardzo przydatna. Pozwala na poznanie charakteru, cech osobowo?ci, priorytetów ?yciowych naszych przyjació?, bliskich, wspó?pracowników, a nawet nas samych. Posiadaj?c tak? wiedz? mo?emy pomóc sobie w kontaktach mi?dzyludzkich, a tak?e odnale?? wskazówki do rozwi?zania problemów ?yciowych.
W publikacji oprócz licznych przyk?adów popartych zdj?ciami znajdziesz tak?e interpretacj? analiz twarzy i d?oni ró?nych osób oraz dowiesz si? o zale?no?ciach mi?dzy tymi elementami ludzkiego cia?a. Twarz i d?onie to prawdziwa mapa osobowo?ci, któr? naprawd? warto nauczy? si? czyta?.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka