Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Supers?ownik hebrajsko-polski z indeksem polsko-hebrajskim - Weinbach Liora, Lauden Edna

Supers?ownik hebrajsko-polski z indeksem polsko-hebrajskim

Autor: Weinbach Liora, Lauden Edna

Wydawnictwo: UAM
ISBN: 9788323220442
EAN: 9788323220442
Kategoria: Multimedia

Supers?ownik hebrajsko-polski z indeksem polsko-hebrajskim przeznaczony jest dla osób ucz?cych si? wspó?czesnego j?zyka hebrajskiego, j?zyka urz?dowego pa?stwa Izrael. Mo?e on towarzyszy? studentowi od pierwszych kroków na drodze poznania tego j?zyka, a? po poziom zaawansowany. S?ownik jest bardzo przyjazny studiuj?cemu. Has?o zapisane jest w nim zgodnie z zasadami ortografii wspó?czesnego j?zyka hebrajskiego, ale zapis uzupe?niono o znaki samog?oskowe...
Ponadto ogromn? zalet? Supers?ownika jest obszerny aneks i indeks polsko-hebrajski, który mo?e by? wykorzystywany równie? przez u?ytkowników j?zyka hebrajskiego, Izraelczyków ucz?cych si? j?zyka polskiego. Wydanie s?ownika w wersji elektronicznej - na p?ycie DVD-ROM (wraz z g?osem izraelskiego lektora) stanowi praktyczne, niezwykle u?yteczne kompendium j?zykowe dla osób ucz?cych si? j?zyka hebrajskiego, tak?e dla ?rodowisk krzewi?cych kultur? i wi?? z tradycj? hebrajsk? i j?zykiem oraz dla wszystkich zainteresowanych j?zykiem hebrajskim w aktywnej formie, umo?liwiaj?cej doskonalenie komunikacji w tym j?zyku

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka