Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka SQL Serwer 2005 - Zawadzki Marcin

SQL Serwer 2005

Autor: Marcin Zawadzki

Wydawnictwo: PWN Wydawnictwo Naukowe
Stron: 458
ISBN: 978-83-01-14735-8
EAN: 978830114735802
Kategoria: Bazy danych

Ksi??ka jest po?wi?cona serwerowi bazy danych Microsoft SQL Server 2005. Ma ona form? przewodnika maj?cego ukaza? pe?nie mo?liwo?ci tego serwera, a tak?e dostarczy? czytelnikowi przyk?adów, które b?d? pomocne w jego codziennej pracy.
Ksi??ka podzielona jest na trzy cz??ci. Pierwsza cz??? omawia architektur? oraz sposób administracji baz? danych. Zawiera wiedz?, dzi?ki której czytelnik b?dzie móg? zrozumie? budow? i sposób dzia?ania serwera SQL Server 2005, a tak?e wykonywa? prac? administratora bazy danych.
Druga cz??? omawia programowanie w bazie danych SQL Server 2005. Zawiera informacje pozwalaj?ce zarówno na tworzenie prostych zapyta? czy fragmentów kodu SQL, jak równie? na wykorzystywanie zaawansowanych mechanizmów takich jak asynchroniczne przetwarzanie danych, zaawansowane operacje na dokumentach XML czy tworzenie obiektów bazo-danowych z wykorzystaniem j?zyków platformy .NET.
Trzecia cz??? po?wi?cona jest narz?dziom inteligencji biznesowej, przede wszystkim serwisom raportowym, analitycznym oraz integracyjnym. Tworzenie raportów i analiza danych to tylko niektóre z omówionych zagadnie?. Zosta?y tu te? przedstawione serwisy powiadamiania.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka