Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
książka
Książka Spotkania z nieznanym - Jaime T. Licauco

Spotkania z nieznanym

Autor: Jaime T. Licauco

Wydawnictwo: Septem
Stron: 336
ISBN: 978-83-246-2120-0
EAN: 9788324621200
Kategoria: Nauki tajemne

Dlaczego naukowcy lekcewa?? zjawiska paranormalne?

Czy kieruje nimi l?k przed nieznanym?
Mo?e my?l? o ?wiecie wyuczonymi schematami?
A mo?e powodem s? uprzedzenia religijne?
A Ty? Podzielasz l?ki naukowców czy masz otwarty umys??Gdy nauka odmawia uznania swoich ogranicze?, Licauco otwiera drzwi prowadz?ce do nowych pól wiedzy. Tam znajduj? si? dane, które wspó?czesna nauka zdecydowa?a si? ignorowa?.
dr Ruth Inge-Heinze, przewodnicz?ca Center for Southeast Asia Studies na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley


Poznaj ukryt? natur? cz?owieka

Je?li poci?ga Ci? ?wiat zjawisk paranormalnych i mistyki, je?eli fascynuj? Ci? tajemnice ludzi posiadaj?cych wielk? moc parapsychiczn? oraz nietypowe i trudne do wyja?nienia umiej?tno?ci, je?li do tego my?lisz racjonalnie i sceptycznie spogl?dasz na sztuczki wszelkiego rodzaju szalbierzy, ta ksi??ka b?dzie dla Ciebie prawdziw? uczt?.

Zjawiska paranormalne przesta?y dzi? by? ju? postrzegane jako prze?ycia szale?ców, dziwacznych mistyków czy ludzi op?tanych przez szatana. Tysi?ce popartych dowodami opowie?ci ka?? nam powa?nie zastanowi? si? nad istnieniem tej rzeczywisto?ci, której nie sposób dostrzec go?ym okiem. Jeszcze tylko cz??? naukowców z uporem godnym lepszej sprawy ignoruje wyniki wiarygodnych bada? i potwierdzonych eksperymentów, ale i oni stopniowo zaczynaj? przechodzi? na jasn? stron? mocy.

Poznaj ?wiat uzdrowicieli z wyspy Siquijor oraz mistyczn? i zmys?ow? kultur? Brazylii. Pos?uchaj opowie?ci o duchach i op?taniu oraz wiadomo?ciach przesy?anych przez zmar?ych. Odkryj ca?? prawd? na temat telepatii, przepowiadania przysz?o?ci czy projekcji astralnych.

Ksi??ka ta zachwyci wszystkich ludzi odczuwaj?cych g?ód wiedzy i pragnienie uzyskania racjonalnych oraz wiarygodnych odpowiedzi na pytania dotycz?ce do?wiadcze? paranormalnych, których nie potrafi?y do tej pory wyja?ni? ani nauka, ani religia.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka