Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka S?ownik biograficzny historii Polski A - K

S?ownik biograficzny historii Polski A

Autor: praca zbiorowa

Wydawnictwo: OSSOLINEUM
Stron: 816
ISBN: 8304048566
EAN: 9788304048560
Kategoria: Historia

S?ownik obejmuje blisko 5000 biogramów. Czytelnik znajdzie tu informacje o s?awnych i zas?u?onych Polakach ostatniego tysi?clecia, zmar?ych do ko?ca 2005 r.: w?adcach, politykach, naukowcach, pisarzach, aktorach, artystach, malarzach, ludziach teatru, filmu i muzyki, architektach, sportowcach, osobach duchownych, nauczycielach, dziennikarzach oraz dzia?aczach spo?ecznych i wojskowych, a tak?e cudzoziemcach ?yj?cych i dzia?aj?cych w naszym kraju. Poszczególne biogramy prezentuj? nie tylko dzia?alno?? zawodow? i spo?eczn?, ale tak?e wa?niejsze osi?gni?cia literackie, naukowe czy artystyczne, ponadto zawieraj? herby i pseudonimy. W?ród autorów S?ownika... znale?li si? wybitni historycy, literaturoznawcy, naukowcy z kilku o?rodków akademickich w kraju.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka