Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka S?owa M?dro?ci - So?tysik Pawe?

S?owa M?dro?ci

Autor: So?tysik Pawe?

Wydawnictwo: Ezoteric
Stron: 298
ISBN: 9788392422297
EAN: 9788392422297
Kategoria: Nauki tajemne

?yjemy w niesamowitym czasie ogromnych zmian na Ziemi. Wkraczamy w now? duchow? epok?, która b?dzie charakteryzowa?a si? wy?szymi wibracji pe?nymi mi?o?ci i m?dro?ci. Czeka nas wielka transformacja, zarówno indywidualna, jak i globalna, przejawiaj?ca si? we wszystkich dziedzinach ?ycia. Ksi??ka przedstawia wybrane przekazy Wywy?szonych Nauczycieli, takich jak: Jezus, El-Morya, Kuthumi, Saint Germain, Serapis Bey, którzy przekazuj? nam swoj? wiedz? oraz m?dro??, dotycz?c? wszystkich aspektów naszego ?ycia - zdrowia, religii, nauki czy pracy. Opisuj? budow? Wszech?wiata, praw w nim zachodz?cych a tak?e udzielaj? nam wskazówek jak mo?emy najlepiej przygotowa? si? do nadchodz?cych zmian. Od nas, tylko i wy??cznie od nas samych zale?y, jak d?ugo i w jaki sposób b?d? zachodzi? zmiany na naszej planecie - Ziemi. To my jeste?my w pe?ni i ca?kowicie odpowiedzialni za wszystko, co nas spotyka i otacza. Naszymi my?lami i uczuciami kreujemy nasz ?wiat!

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka