Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Silverlight 4 w dzia?aniu - Brown Pete

Silverlight 4 w dzia?aniu

Autor: Brown Pete

Wydawnictwo: APN PROMISE
Stron: 850
ISBN: 9788375410709
EAN: 9788375410709
Kategoria: Programowanie

Silverlight udost?pnia nam ca?kiem nowe sposoby tworzenia bogatych aplikacji internetowych, a wersja Silverlight 4 dodaje wiele znacz?cych usprawnie? do tej technologii.
Silverlight 4 w dzia?aniu to wyczerpuj?cy przewodnik po budowaniu aplikacji przy u?yciu C. Przechodzi do dzia?ania od razu w rozbudowanym wst?pie. W kolejnych cz??ciach zawiera wiele ciekawych przyk?adów dotycz?cych elastycznego uk?adu, rozszerzania kontrolek, modelów komunikacji i wi?zania, bogatych multimediów, animacji i wiele wi?cej.

Ta ksi??ka zajmuje si? kwestiami praktycznymi zwi?zanymi ze stosowaniem wzorców, testowania i optymalizacji wydajno?ci. Nie jest wymagane ?adne wcze?niejsze do?wiadczenie zwi?zane z Silverlight.
Efektywne projektowanie interfejsów u?ytkownika przy pomocy MVVM
Budowanie aplikacji wykorzystuj?cych us?ugi WCF RIA Services
Dzia?anie poza przegl?dark?, COM i niestandardowa otoczka okna
Pete Brown ma tytu? Microsoft Community Program Manager w zakresie technologii Silverlight i WPF. Pierwsze wydanie tej ksi??ki zosta?o napisane przez niezale?nych programistów Chada Campbella i Johna Stocktona.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka