Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Silentium Universi - Dariusz Domagalski

Silentium Universi

Autor: Dariusz Domagalski

Wydawnictwo: Fabryka S?ów
Stron: 368
ISBN: 978-83-7574-700-3
EAN: 9788375747003
Kategoria: Fantasy

Czy zdarza wam si? zadziera? g?ow? i spogl?da? na nocne niebo? Podziwia? konstelacje uk?adaj?ce si? w najró?niejsze wzory? Zachwyca? si? bladym blaskiem gwiazd, ich majestatycznym pi?knem, szepta? nazwy, typy widmowe, odleg?o?ci od Uk?ady S?onecznego? Zastanawiali?cie si? kiedy? jak tam musi by?? W pobli?u kwazarów, cefeid, bia?ych kar?ów, czerwonych olbrzymów, niebieskich nadolbrzymów i gwiazd takich jak nasza - ci?gu g?ównego. Na hipotetycznych planetach kr???cych wokó? najró?niejszych s?o?c, w centrum innych galaktyk, na samych kra?cach poznanego Wszech?wiata. Wówczas nasuwaj? si? pytania. Kto to wszystko u?o?y? w tak doskona?ej harmonii? Czy jeste?my w kosmosie sami? Czy ?ycie jest wyj?tkiem? A je?li nie, to czemu wszech?wiat milczy?SILENTIUM UNIVERSI to powie?? zrodzona z pasji do astronomii, nauki, kosmosu i odwiecznych tajemnic wszech?wiata. Wychowany na dzie?ach Artura C. Clarka, Isaaca Asimova, Stanis?awa Lema, inspirowany literatur? fantastyczn? z lat '60 i '70 zawsze pragn??em napisa? klasyczn? powie?? hard s.f. w tematyce podró?y kosmicznych. Powsta?a zatem ksi??ka o si?ganiu gwiazd, o pot?dze ludzkiego umys?u, o zagro?eniach czyhaj?cych na nasz? ras? i nadziei, której upatrujemy wysoko ponad naszymi g?owami. Historia pierwszego za?ogowego lotu do najbli?szego uk?adu gwiezdnego jest równie? przyczynkiem do zadania pytania o istot? Wszech?wiata, to?samo?? Boga oraz o kondycj? moraln? ludzko?ci.Czy gwiazdy s? naprawd? niedosi??ne? Czy jeste?my gotowi na to co nas czeka w kosmosie? Jakie jest przeznaczenie naszego gatunku? Na te pytania próbuj? odpowiedzie? w SILENTIUM UNIVERSI.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka