Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Serwis Web 2.0. Od pomys?u do realizacji - Gottfried Vossen, Stephan Hagemann

Serwis Web 2.0. Od pomys?u do realizacji

Autor: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann

Wydawnictwo: Helion
Stron: 424
ISBN: 978-83-246-1605-3
EAN: 9788324616053
Kategoria: Webmasterstwo

Wszystko, co powiniene? wiedzie? o Web 2.0


Jak pozna?, czy serwis jest zbudowany w nurcie Web 2.0?
Jakie technologie stosowa??
Jak wykorzysta? sie? WWW do zwi?kszenia dochodów?


"Web 2.0 -- okre?lenie serwisów internetowych powsta?ych po 2001 roku, w których dzia?aniu podstawow? rol? odgrywa tre?? generowana przez u?ytkowników danego serwisu. Ten termin zosta? spopularyzowany dzi?ki firmie O"Reilly Media, która w 2004 roku zorganizowa?a szereg konferencji po?wi?conych temu nowemu trendowi internetowemu" -- tak o Web 2.0 pisz? u?ytkownicy serwisu Wikipedia, który niew?tpliwie sam tak?e wpisuje si? w ten nurt. Dodatkowo serwisy tego typu charakteryzuj? si? niezwyk?? interaktywno?ci?, osi?gni?t? dzi?ki wykorzystaniu technologii AJAX.
W ksi??ce "Serwis Web 2.0. Od pomys?u do realizacji" przedstawiona zosta?a historia sieci WWW oraz zasady funkcjonowania serwisów spo?eczno?ciowych i handlu elektronicznego. Dzi?ki niej dowiesz si? wi?cej o technologiach takich, jak AJAX, RSS, Atom. Stanie si? równie? dla Ciebie jasne, jak? rol? w tym wszystkim odgrywa XML. Podczas lektury tej ksi??ki zdob?dziesz wiedz? na temat najpopularniejszych platform, s?u??cych do rozwoju aplikacji internetowych, takich jak Ruby on Rails, OpenLaszlo czy AjaxTK. Ponadto zyskasz wytyczne odno?nie tego, jak skutecznie reklamowa? si? w sieci.


Historia sieci WWW
Technologie wykorzystywane w sieci WWW
Wykorzystanie j?zyka XML
Zastosowania technologii AJAX
Platformy przeznaczone do tworzenia rozwi?za? zgodnych z Web 2.0
Reklama w sieci
Handel elektroniczny


Korzystaj z pot?gi Web 2.0!

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka