Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Sen Józefa - Augustyn Pelanowski OSPPE

Sen Józefa

Autor: Augustyn Pelanowski OSPPE

Wydawnictwo: Flos Carmeli
Stron: 90
ISBN: 978-83-61727-53-8
EAN: 9788361727538
Kategoria: Inne

Co objawia sen Józefa? Albo jego przebudzenie? Wszak to równie? s?owo i dzie?o Boga! Niektórzy teolodzy pomijaj? posta? Józefa, poniewa? zapisy o nim s? zbyt sk?pe. Mo?na by by?o zaledwie skumulowa? oko?o czterech rozdzia?ów. Czy to wystarcza, by budowa? józefologi?? Czy to nie przesada? Ksi??ka o. Augustyna ukazuje, ?e ?w. Józef budzi si? ze zwyk?ego zajmowania si? stolark? budowlan?, jak z mroku prozaicznego zaj?cia, do przebudzenia duchowego, w którym przyj?cie potomstwa w osobie Jedynego Syna Wszechmog?cego Boga, b?dzie budowl? duchow?, z któr? nawet stworzenie ?wiata materialnego nie mo?e konkurowa?. Mamy tu do czynienia z przebudzaniem do zupe?nie nowego widzenia rzeczywisto?ci i do nowego sensu.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka