Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Sekrety Biblii - ?widerkówna Anna

Sekrety Biblii

Autor: Anna ?widerkówna

Wydawnictwo: M
Stron: 128
ISBN: 9788375954401
EAN: 9788375954401
Kategoria: Teologia

Czy znasz Bibli?? Masz j? na pó?ce, s?uchasz w niedziel? czyta?, ale czy rozumiesz biblijne przes?anie?
Pismo ?wi?te kryje wiele tajemnic, ukrytych sensów, kodów kulturowych zaszyfrowanych w pozornie ?atwym tek?cie. Profesor Anna ?widerkówna ods?ania przed czytelnikiem nieznany ?wiat Biblii, przybli?a nieprzet?umaczalne fragmenty, przedstawia konteksty kulturowe i historyczne, dzi?ki którym lektura Pisma ?wi?tego staje si? g??bsza i pe?niejsza.

Ksi??ka zosta?a przygotowana na podstawie konferencji wyg?oszonych przez prof. Ann? ?widerkówn? w ramach sesji w Centrum Kultury Chrze?cija?skiej w Krakowie w 1996 r. Dodatkowo przekazujemy czytelnikom p?yt? z ich obszernym zapisem, daj?c wyj?tkow? mo?liwo?? obcowania z ?ywym s?owem wyj?tkowej erudytki, jak? by?a prof. Anna ?widerkówna.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka