Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Rysowa? ka?dy mo?e - Schlautmann Dieter

Rysowa? ka?dy mo?e

Autor: Schlautmann Dieter

Wydawnictwo: AKA Oficyna
Stron: 96
ISBN: 9788362911059
EAN: 9788362911059
Kategoria: Malarstwo

Nauka rysowania jest tak samo prosta jak nauka pisania. Dieter Schlautmann, dyrektor kolo?skiej szko?y malowania Klner Malschule, przedstawia tutaj po raz pierwszy w formie ksi??kowej swój wielokrotnie sprawdzony program nauczania. Motywem przewodnim tej ksi??ki jest opracowana przez niego metoda 3 kroków, na któr? sk?adaj? si?: rozpoznawanie podstawowych kszta?tów, opanowanie podstawowych bry? i rysowanie przedmiotu. Je?li b?dziesz post?powa? wed?ug tego schematu, proces malowania na pewno si? uda!
Sztuka pochodzi od umiej?tno?ci. Dieter Schlautmann wyci?gn?? taki wniosek ze swojego 20-letniego do?wiadczenia pedagogicznego. To stwierdzenie zawiera pozytywne informacje: umiej?tno?ci opieraj? si? w g?ównej mierze na zdolno?ciach rzemie?lniczych, a nie - jak si? powszechnie uwa?a - na talencie! Z tego te? powodu niniejsza ksi??ka zawiera liczne ?wiczenia praktyczne oraz specjalne ?wiczenia, maj?ce na celu przygotowanie r?ki do rysowania.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka