Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Rozwa?aj i g?o? Ewangeli?. Katecheza narracyjna Ewangelii wed?ug ?w. Marka - Silvano Fausti

Rozwa?aj i g?o? Ewangeli?. Katecheza narracyjna Ewangelii wed?ug ?w. Marka

Autor: Silvano Fausti

Wydawnictwo: Bratni Zew
Stron: 594
ISBN: 978-83-7485-037-7
EAN: 9788374850377
Kategoria: Inne

Ksi??ka ta, to jeden z najwa?niejszych komentarzy pomocnych dla zrozumienia Ewangelii wg ?w. Marka i jej warto?ci dla naszej wiary. Jest owocem wieloletnich do?wiadcze? i refleksji nad Ewangeli? jako katechez? narracyjn?. Kieruje si? dwoma zasadami interpretacyjnymi: pierwsza z nich mówi, ?e Ewangelie, s? nie tyle pismami dla egzegetów, ile raczej maj? na celu wyznawanie wiary i proponowanie jej innym, druga zasada g?osi, ?e Ewangelie z dostateczn? jasno?ci? wyra?aj? to, co pragn? przekaza?. Jest to komentarz nowego typu, zgodny ze staro?ytn? metod? lectio divina, gdzie g?ównym za?o?eniem jest skupiona i przepe?niona modlitw? lektura, która w S?owie szuka Tego, który mówi, aby wej?? w dialog z Nim, a w ten sposób pozna? Go, pokocha? i coraz doskonalej pod??a? za Nim.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka