Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
książka
Książka Rozbudowa i naprawa komputerów PC. Wydanie XVIII - Scott Mueller

Rozbudowa i naprawa komputerów PC. Wydanie XVIII

Autor: Scott Mueller

Wydawnictwo: IPN - Instytut Pami?ci Narodowej
Stron: 1568
ISBN: 978-83-246-1511-7
EAN: 9788324615117
Kategoria: Hardware

Poznaj Twojego peceta od podszewki!

Jak dobra? w?a?ciwe ustawienia w BIOS-ie?
Jak z?o?y? lub rozbudowa? komputer PC?
Jak przeprowadzi? overclocking?


Ró?norodno?? sprz?tu dost?pnego na rynku mo?e przyprawi? o zawrót g?owy. Procesory, p?yty g?ówne, dyski twarde, pami?ci... to wszystko po??czone w ca?o?? tworzy Twój komputer PC. Je?eli który? z tych elementów zawiedzie, je?eli zechcesz zwi?kszy? moc Twojego sprz?tu lub pozna? szczegó?owo sposób jego dzia?ania, ta ksi??ka Ci to umo?liwi!
Dzi?ki niej poznasz specyfik? ka?dej cz??ci, sk?adaj?cej si? na Twojego peceta. Zdob?dziesz wiedz? na temat procesorów, p?yt g?ównych, pami?ci oraz dysków. Ponadto nauczysz si? zwi?ksza? wydajno?? sprz?tu poprzez dobór w?a?ciwych parametrów w BIOS-ie. Dowiesz si?, jak wybra? dostosowan? do potrzeb kart? graficzn?, d?wi?kow? lub inny sprz?t. Z pewno?ci? zainteresuje Ci? rozdzia? po?wi?cony podkr?caniu procesorów (ang. overclocking), który zawiera równie? dobre rady odno?nie ch?odzenia. "Rozbudowa i naprawa komputerów PC. Wydanie XVIII" to bezcenne kompendium dla pasjonata komputerów PC! Po przeczytaniu tej ksi??ki bez problemu z?o?ysz nowy komputer oraz naprawisz lub rozbudujesz ju? posiadany.


Budowa komputera PC
Rodzaje procesorów i ich specyfika
P?yty g?ówne
Basic InputOutput System (BIOS)
Dyski twarde oraz inne pami?ci masowe
Pami?ci przeno?ne
Nap?dy optyczne
Karty graficzne i d?wi?kowe
Komunikacja -- pod??czenie do sieci lokalnej oraz Internetu
Zapewnienie zasilania odpowiedniej jako?ci
Sk?adanie komputera
Rozbudowa komputera PC
Sposoby rozwi?zywania problemówWszystko, co pasjonat komputerów wiedzie? powinien!

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka