Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Rok 2012 i ?rodek galaktyki - Page Christine R.

Rok 2012 i ?rodek galaktyki

Autor: Page Christine R.

Wydawnictwo: Bauer-Weltbild Media (KDC)
Stron: 304
ISBN: 978-83-258-0152-6
EAN: 9788325801526
Kategoria: Astrologia

"Opieraj?c si? na zjawisku kluczowym dla zrozumienia znaczenia roku 2012 ? koniunkcji S?o?ca z ciemn? szczelin? Drogi Mlecznej otwieraj?c? dost?p do ?rodka naszej Galaktyki czyli ?miejsca narodzin? ?wiatów ? Christine Page opisuje astrologiczn? dynamik? i duchowe wyzwania zbli?aj?cej si? transformacji i odnowy. ?yjemy w wyj?tkowym okresie historii naszej planety. W roku 2012 po raz pierwszy od 26 000 lat S?o?ce znajdzie si? w szczególnym po?o?eniu w stosunku do ?rodka Galaktyki. Okres ten zacz?? si? od harmonicznej konwergencji w roku 1987, a dobiegnie ko?ca w roku 2023. W tym w?a?nie trzydziestosze?cioleciu ludzko?? ma szans? uczestniczenia w kreacji nowej ery, epoki rozszerzonej ?wiadomo?ci.Christine Page interpretuje nasz? Galaktyk? jako metafor? Wielkiej Matki, a jej fizyczne centrum ? jako symbol serca Matki, czyli ?wiadomej esencji wszechrzeczy. Galaktyczna koniunkcja S?o?ca ? niezwykle pomy?lna i obiecuj?ca dla mieszka?ców Ziemi ? zwiastuje odrodzenie ?e?skich aspektów troistej Istoty Najwy?szej ? intuicji, kreatywno?ci emocjonalnej i odnowy. Czerpi?c inspiracje z alchemii i mitologii, doktor Page opisuje sposoby ?wiadomego po??czenia ze ?wi?tymi aspektami Ducha , oraz ich wykorzystania w komunii z Wielk? Matk?, co oznacza duchow? transformacj? rozszerzaj?c? ludzk? ?wiadomo?? i pozwalaj?c? do?wiadcza? ponadczasowego wymiaru naszej egzystencji.

Christine R. Page, lekarz medycyny, rozpocz??a praktyk? lekarsk? w Londynie w roku 1978, a od roku 1989 ??czy j? z homeopati?. Prowadzi mi?dzynarodowe seminaria po?wi?cone subtelnym energiom ?yciowym i bioenergoterapii. Jest autork? trzystopniowego programu kszta?cenia intuicji przeznaczonego dla pracowników s?u?by zdrowia oraz dwóch ksi??ek: Frontiers of Health: How to Heal the Whole Person (Granice zdrowia. Jak leczy? ca?? osob? ludzk?) i Spiritual Alchemy (Alchemia duchowa). Mieszka w Kalifornii.


"

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka