Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Qumran - Eliette Abecassis

Qumran

Autor: Eliette Abecassis

Wydawnictwo: Albatros
Stron: 400
ISBN: 978-83-7359-327-5
EAN: 9788373593275
Kategoria: Inne

Palestyna, lata 40. Bedui?ski pasterz odnajduje w Qumran w pobli?u Jerozolimy zapisane w j?zyku hebrajskim i aramejskim zwoje, a w?ród nich r?kopisy starsze od Starego Testamentu, a tak?e pó?niejsze, dotycz?ce ese?czyków i pocz?tków chrze?cija?stwa. Kryj? one tajemnice, które mog? wstrz?sn?? ca?ym chrze?cija?skim ?wiatem, m.in. dotycz?ce Judasza. W niezwyk?ych okoliczno?ciach, ukrzy?owani jak Jezus, gin? ci, którzy mieli okazj? zapozna? si? ze zwojami. Z polecenia rz?du Izraela zagadkowe ?mierci stara si? wyja?ni? Ary Cohen, by?y ?o?nierz i mistyk. Wszystko wskazuje na to, ?e rozwi?zania zagadki nale?y szuka? w zwoju, który zosta? skradziony. W poszukiwaniach dokumentu pomaga Aryemu ameryka?ska dziennikarka Jane. Dochodzenie doprowadzi ich a? do Watykanu...

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka