Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Przepowiednia o za?wiatach - Fanzaga Livio, Manetti Diego

Przepowiednia o za?wiatach

Autor: Livio Fanzaga, Manetti Diego

Wydawnictwo: Esprit
Stron: 328
ISBN: 9788361989837
EAN: 9788361989837
Kategoria: Teologia

Drogie dzieci!... Jestem wasz? Matk?. Dlatego chc? was doprowadzi? do pe?nej ?wi?to?ci. Pragn?, ?eby ka?dy z was by? szcz??liwy tu na ziemi i ?eby ka?dy z was by? ze mn? w niebie. Po to, drogie dzieci, przysz?am tutaj i tego pragn?. Dzi?kuj? za to, ?e odpowiedzieli?cie na to wezwanie!

W tych s?owach or?dzia z 25 maja 1987 roku Królowa Pokoju jasno wskaza?a cel swego objawienia w Medjugorie: zapewnienie ludziom pomy?lno?ci na ziemi i wiecznego szcz??cia w niebie. Jednocze?nie przypomnia?a, ?e wspó?czesnemu cz?owiekowi grozi nie tylko ?mier?, b?d?ca naturalnym kresem ludzkiego ?ycia, ale te? co? gorszego - piek?o i ?mier? wieczna. Autorzy ksi??ki ilustruj? wizj? piek?a i czy??ca, nawi?zuj?c do przekazów biblijnych, widze? ?wi?tych i mistyków oraz katolickiego magisterium. Jest to wprowadzenie do najistotniejszej cz??ci tej ksi??ki, czyli do niezwyk?ej i wstrz?saj?cej zarazem wizji, jakiej dwoje widz?cych z Medjugorie, Jakov i Vicka, do?wiadczy?o za spraw? Maryi, odbywaj?c podró? po NIEBIE, PIEKLE I CZY??CU.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka