Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Prosiak Prosiacek X - Owedyk Krzysztof Prosiak

Prosiak Prosiacek X

Autor: Krzysztof "Prosiak" Owedyk

Wydawnictwo: Kultura gniewu
Stron: 100
ISBN: 9788360915646
EAN: 9788360915646
Kategoria: Komiksy

Komiks, który mia? nigdy nie powsta?!

"Prosiacek X" to pierwsza premierowa publikacja legendarnego Krzysztofa "Prosiaka" Owedyka od o?miu lat. I jednocze?nie powrót do jego s?ynnego autorskiego zina "Prosiacek", który ukazywa? si? w latach 1990-1999.

W "Prosiacku X", podobnie jak w poprzednich ods?onach tej historycznej ju? serii, Owedyk przygl?da si? naszej rzeczywisto?ci krytycznym okiem i, nie bawi?c si? w polityczn? poprawno??, wy?miewa to, co mu si? w niej nie podoba. Zastanawiaj?ce i smutne jednocze?nie jest to, ?e na jego celowniku znajduj? si? te same tematy, co prawie 20 lat temu - hipokryzja, szowinizm, antysemityzm, nacjonalizm, okrucie?stwo, g?upota. Dostaje si? te? bezmy?lnym mediom, zinstytucjonalizowanym religiom, politykom, my?liwym, internautom, kapitalistom, czyli... nam wszystkim. Bezrefleksyjnie p?dz?cym przed siebie i bez ?adnego celu w stadzie innych owiec.

Prawie ca?y materia? znajduj?cy si? w "Prosiacku X" powsta? w ci?gu ostatnich dwóch lat i ju? po premierze albumu "Prosiacek 1990-2010", zbieraj?cego ca?y wcze?niejszy dorobek rysownika. ?wietne przyj?cie tego komiksu sprawi?o, ?e Owedyk postanowi? wróci? z komiksowej emerytury i przerwa? milczenie trwaj?ce od 2004 roku.

"Niby tak wiele si? zmieni?o na plus od pocz?tku lat 90., jest extra, fajnie si? ?yje (...), nie zmienia si? tylko jedno, mianowicie wielki, triumfalny, majestatyczny pochód g?upoty" - pisze Owedyk we wst?pie do "Prosiacka X", w którym nie oszcz?dza nikogo. W efekcie powsta? najbardziej bezkompromisowy i najostrzejszy komiks o wspó?czesnej Polsce. Czujcie si? ostrze?eni.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka