Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Projektowanie witryn internetowych dla urz?dze? mobilnych - Gail Rahn Frederick, Rajesh Lal

Projektowanie witryn internetowych dla urz?dze? mobilnych

Autor: Gail Rahn Frederick, Rajesh Lal

Wydawnictwo: Helion
Stron: 376
ISBN: 978-83-246-2729-5
EAN: 9788324627295
Kategoria: Grafika komputerowa

Poznaj najlepsze praktyki tworzenia mobilnych witryn internetowych


Jak budowa? interaktywne witryny dla smartfonów?
Jak zwi?kszy? u?yteczno?? mobilnej witryny internetowej?
Jak zoptymalizowa? serwer WWW pod k?tem przegl?darek mobilnych?


Internet mobilny to wyj?tkowo ekscytuj?cy, ale i chaotyczny ekosystem, który podlega gwa?townym i trudnym do przewidzenia zmianom. Ten podr?cznik pozwoli Ci nie tylko przetrwa? w tym fascynuj?cym i "dziewiczym" ?wiecie, ale skutecznie radzi? sobie z pojawiaj?cymi si? w nim problemami - ze sk?adni?, semantyk? i programowaniem. Ksi??ka, któr? trzymasz w r?kach, to niezast?piony przewodnik po d?ungli mobilnego Internetu. Pozwoli Ci oswoi? wszelkie problemy, z którymi mo?esz spotka? si? jako programista.

Ksi??ka "Projektowanie witryn internetowych dla urz?dze? mobilnych" zawiera szczegó?owe opisy standardów, najlepszych praktyk i technik projektowania, niezb?dnych do budowy interaktywnych stron WWW dla urz?dze? mobilnych. Korzystaj?c z tego podr?cznika, nauczysz si? stosowa? rozszerzenia dost?pne dla zaawansowanych przegl?darek instalowanych w smartfonach, a tak?e optymalizowa?, sprawdza?, testowa? oraz wdra?a? witryny mobilne w publicznym Internecie i specyficznym ekosystemie mobilnym. Opanujesz niezb?dne umiej?tno?ci i nabierzesz pewno?ci siebie potrzebnej do tworzenia przeno?nych aplikacji internetowych w niezwyk?ym ?rodowisku urz?dze? mobilnych.


Mobilna witryna internetowa
Mobilne arkusze stylów
Konfiguracja ?rodowiska
Sk?adnia mobilnych witryn internetowych
Rozpoznawanie urz?dze? i dostosowywanie tre?ci
Model wytwarzania iteracyjnego
Wdra?anie rozwi?za? w ekosystemie mobilnym
Optymalizacja kodu mobilnego j?zyka znaczników
Testowanie i wdra?anie mobilnej witryny internetowej


Z tym podr?cznikiem z ?atwo?ci? oswoisz i uporz?dkujesz chaos ekosystemu Internetu mobilnego

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka