Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Profesjonalna fotografia ?lubna. Zaawansowane techniki dla fotografów cyfrowych - Tracy Dorr

Profesjonalna fotografia ?lubna. Zaawansowane techniki dla fotografów cyfrowych

Autor: Tracy Dorr

Wydawnictwo: Helion
Stron: 128
ISBN: 978-83-246-3968-7
EAN: 9788324639687
Kategoria: Informatyka

Czas wyj?? poza podstawowe standardy Twojego fachu. Czas podwa?y? Twój sposób postrzegania!Zawód fotografa ?lubnego wymaga coraz wi?kszych umiej?tno?ci - artystycznych, technicznych i organizacyjnych. Je?li masz ju? do?wiadczenie w tej dziedzinie, zapewne wiesz, jak przygotowa? si? do tego dnia, by Twoja praca by?a sprawna i efektowna. Jednak ?wietne zdj?cia weselne to nie okazjonalne fotki, a wypadkowa jako?ci technicznej, uchwyconych w kadrze emocji oraz stylu. Jako fotograf musisz testowa? i doskonali? swoje umiej?tno?ci artystyczne oraz uwolni? kreatywno??. Tylko wtedy b?dziesz w stanie zaoferowa? prawdziwie nowoczesny i wyró?niaj?cy si? produkt!Tracy Dorr rzuca wyzwanie i zach?ca Ci?, aby? swój kunszt wzniós? na kolejny poziom. Ta ksi??ka dedykowana jest w?a?nie tym fotografom, którzy chc? zmieni? swój sposób postrzegania i zdoby? tak zwany "wyuczony instynkt". Skoncentruj si? wi?c na uchwyceniu ulotnych interakcji mi?dzy lud?mi. Zobacz, w jaki sposób mo?esz lepiej "dostroi?" si? emocjonalnie do swoich modeli. Nie b?dziesz ju? polowa? na tradycyjne zdj?cia reporta?owe. Od tej chwili b?dziesz szuka? momentów o najwy?szym nat??eniu emocji - opowiadaj?cych histori? w poruszaj?cy i innowacyjny sposób. B?dziesz tworzy? dzie?a sztuki, które pozostan? z klientem na ca?e ?ycie!Z tej ksi??ki dowiesz si?, jak:wczuwa? si? w emocje fotografowanych osóbszlifowa? umiej?tno?ci obserwacyjne i redukowa? czas reakcjipracowa? efektywnie w t?umie i innych rozpraszaj?cych ?rodowiskachodczytywa? mow? cia?a, aby wy?apa? pojawienie si? ?wietnej okazji do zdj?ciaidentyfikowa? osoby najwa?niejsze dla pa?stwa m?odychkorzysta? z technik postprodukcyjnych w celu zaprojektowania artystycznych zdj??stworzy? wyj?tkowe produkty i prezentacje, które nap?dz? sprzeda? Twoich zdj??Wzbud? zaufanie klientów i twórz zdj?cia pe?ne ekscytacji z lud?mi pe?nymi zaanga?owania!

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka