Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Procedury diagnostyczne i terapeutyczne w praktyce klinicznej - Patel Nisha, Knight Daniel

Procedury diagnostyczne i terapeutyczne w praktyce klinicznej

Autor: Patel Nisha, Knight Daniel

Wydawnictwo: URBAN PARTNER
Stron: 196
ISBN: 9788376093482
EAN: 9788376093482
Kategoria: Inne

Opisane w ksi??ce procedury diagnostyczne i terapeutyczne podzielono na grupy tematyczne w ?atwym do rozpoznania systemie, co umo?liwia szybkie ich odnalezienie. W ka?dym rozdziale omówiono wskazania do wykonania danej procedury i potencjalne powik?ania, które lekarz powinien zna? przed jej przeprowadzeniem. Opisy procedur s? jasne, czytelne, przedstawione krok po kroku, uzupe?nione licznymi diagramami i zdj?ciami. Zamieszczone wskazówki zwracaj? uwag? na istotne zagadnienia odnosz?ce si? do procedury, cz?ste pu?apki i praktyczne rady u?atwiaj?ce jej wykonanie. Na ko?cu ka?dego rozdzia?u opisano post?powanie po zabiegu, wykonanie dodatkowych bada? i podstawy ich interpretacji.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka