Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Poznaj swojego Anio?a Stró?a - Haziel

Poznaj swojego Anio?a Stró?a

Autor: Haziel

Wydawnictwo: CENTRUM
Stron: 194
ISBN: 9788360280249
EAN: 9788360280249
Kategoria: Paranaukowe

Ksi??ka prezentuje przegl?d Hierarchii Anielskich oraz przedstawia Twojego w?asnego Anio?a Stró?a, jego g?ówne cechy, w?a?ciwo?ci i moce. Pozwala to na lepsze zrozumienie w?asnego miejsca w ?yciu, jak i nawi?zanie bliskich relacji ze swoim Anio?em Stró?em, co mo?e mie? g??boki wp?yw na codzienn? egzystencj?. Ksi??ka pomaga te? zapozna? si? z g?ównymi cechami Anio?a Stró?a naszych bliskich, w efekcie czego mo?emy spojrze? na ?ycie w?asne i bliskich z wy?szej, ponadczasowej perspektywy.

Ze szczegó?ami dowiadujemy si? nie tylko o Anielskich Zast?pach, lecz zyskujemy równie? okazj? do odkrycia Uniwersalnych, Wy?szych Praw rz?dz?cych Wszech?wiatem - Anio?y s? bowiem Ich uosobieniem. Pod??anie za Nimi jest jak najbardziej praktyczne, o czym mo?esz dowiedzie? si? kieruj?c modlitwy do swojego osobistego Anio?a Stró?a. Owe specyficzne modlitwy równie? zosta?y zawarte w tej ksi??ce.

Opracowanie to umo?liwia ponadto nawi?zywanie komunikacji z Anio?ami odpowiedzialnymi za dany dzie? w roku, efektem czego otrzymujemy sposobno?? do odkrycia ca?ego spektrum Anielskich Mocy i Mo?liwo?ci.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka