Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Polskie rozmowy z Bogiem - Rapi?ski Edmund

Polskie rozmowy z Bogiem

Autor: Rapi?ski Edmund

Wydawnictwo: Ezoteric
Stron: 342
ISBN: 9788362371006
EAN: 9788362371006
Kategoria: Nauki tajemne

Polskie rozmowy z Bogiem s? przeznaczone jest dla ka?dego, b?d?c zarazem nieocenio-nym darem dla prawdziwie poszukuj?cych, potrafi?cych zadawa? pytania. Ta ksi??ka porusza zarówno codzienne problemy, jak i odpowiada na zagadnienia dotycz?ce innych cywilizacji, ich wp?ywu na Ziemi?. Bez os?onek omawia sprawy karmy, wiary, religii, mi?o?ci, manipulacji innymi lud?mi, seksu... W swoim wst?pie Bóg napisa?: Co to za ksi??ka?
To pytania i odpowiedzi. Pytania do Boga o wszystkie aspekty ?ycia. O ile w moich ?Rozmowach z Bogiem? i innych ksi??kach, które napisa?em wraz z Neale?m, podejmowa?em rozmowy g?ównie na temat waszego bytu na Ziemi, to teraz macie mo?liwo?? zaj?cia si? swoimi codziennymi problemami, ale poruszane b?d? i te zagadnienia, które was cz?sto nurtuj? i nie daj? spokoju. Dowiecie si? wielu nowo?ci. Niektóre sprawy by? mo?e b?d? ju? wam znane, ale poznacie je z punktu widzenia Boga. Czy to jest inny punkt widzenia? Z pewno?ci? tak. Bóg widzi obiektywnie. Wy widzicie subiektywnie. Bóg jest ch?odnym obserwatorem. Wy ulegacie emocjom.
Czas ju? otrz?sn?? si? z letargu i pozna? punkt widzenia Boga, którego nie przeka?? wam w ?wi?tyniach. Wbrew pozorom w ?wi?tyniach króluje s?owo Bo?e, ale bez Boga. Tam przeka?? wam skostnia?e frazesy niemaj?ce ?adnego zwi?zku z rzeczywisto?ci?. Tutaj do?wiadczycie nowo?ci.
Ta ksi??ka otworzy wam oczy na wiele problemów, które was nurtuj?. Ko?cz?c ten krótki wst?p zapraszam was na spotkanie ze mn?.
Zapraszam was do podró?y w nieznane.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka