Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Podstawy projektowania uk?adów cyfrowych - Zieli?ski Cezary

Podstawy projektowania uk?adów cyfrowych

Autor: Zieli?ski Cezary

Wydawnictwo: PWN Wydawnictwo Naukowe
Stron: 450
ISBN: 9788301140526
EAN: 9788301140526
Kategoria: Informatyka

Szczegó?owe opisy metod i technik projektowania szeroko poj?tych uk?adów cyfrowych poprzedzono analiz? zada? projektowych. Pokazano jak konstruowa? elementy o wi?kszej z?o?ono?ci z elementów prostszych, nie pomijaj?c ?adnego z etapów po?rednich. Dzi?ki temu poza umiej?tno?ci? projektowania uk?adów cyfrowych czytelnik zyska g??bokie zrozumienie podstaw ich funkcjonowania.

Podr?cznik przeznaczony dla studentów elektroniki, informatyki, mechatroniki, automatyki i robotyki oraz wydzia?u elektrycznego politechnik.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka