Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Podró?e marze? - B?k Jolanta, Binkowska Magdalena

Podró?e marze?

Autor: B?k Jolanta, Binkowska Magdalena

Wydawnictwo: Dragon
Stron: 448
ISBN: 9788362976775
EAN: 9788362976775
Kategoria: Albumy

W prezentowanym albumie przybli?ono ponad 200 wspania?ych miejsc. G?ównie tych poza Europ?. Zaprezentowano bogactwo przyrody na wszystkich kontynentach, najciekawsze parki narodowe i tereny chronione ze wzgl?du na niepowtarzaln? i unikatow? przyrod?, a czasami miejsca po prostu urokliwe i doskona?e na wymarzony wypoczynek. Nie zabrak?o te? wyj?tkowych obiektów kultury materialnej, budz?cych respekt i podziw dla zdolno?ci i umiej?tno?ci dawnych budowniczych, ogromnych piramid i pomników, ko?cio?ów i katedr, zamków i pa?aców, a tak?e obiektów bardziej wspó?czesnych, ale zas?uguj?cych na uwag?.

Wybierz si? w podró? marze?. Przenie? si? w dalekie krainy. Zobacz inn? kultur?, pi?kn? przyrod?, miasta starych cywilizacji. Poczuj si? jak odkrywca.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka