Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Poca?unek ?owcy  Wo?anie z mroku  Dziki p?omie? - Liu Marjorie M.

Poca?unek ?owcy Wo?anie z mroku Dziki p?omie?

Autor: Marjorie M. Liu

Wydawnictwo: Amber
Stron: 980
ISBN: 9788324143542
EAN: 9788324143542
Kategoria: Fantasy

Poca?unek ?owcy
Demoniczny romans rozpoczynaj?cy bestsellerow? seri? o stra?niczce ludzko?ci zakochanej w ?miertelniku, który potrafi okie?zna? demony
Chroni? ?miertelników przed demonami. Czy ?miertelny m??czyzna ochroni mnie?
Za dnia tatua?e s? jej zbroj?. Noc? o?ywaj?, odrywaj? si? od jej cia?a, by stworzy? jej w?asn? demoniczn? armi?. S? jedynymi przyjació?mi ostatniej tropicielki demonów Maxine Kiss w jej walce ze z?em. Jedynymi bliskimi istotami w jej ?yciu, w którym nie ma miejsca na mi?o??. Lecz nadchodzi dzie?, gdy wszystko si? zmienia za spraw? niezwyk?ego m??czyzny"

Wo?anie z mroku

Stra?niczka ludzko?ci z Poca?unku ?owcy dla ?miertelnika rzuca na szal? swoj? demoniczn? moc
Chroni? ?miertelników przed demonami. Czy zdo?am ochroni? jedynego m??czyzn?, który mo?e mnie uszcz??liwi?" lub zniszczy??
Moj? skór? okrywaj? tatua?e obdarzone umys?em, sercem i dusz?. W dzie? mnie chroni?, lecz gdy us?ysz? wo?anie z mroku, porzucaj? moje cia?o i przybieraj? swoj? prawdziw? posta? - posta? demonów"
Maxine Kiss to ostatnia tropicielka demonów i ostatnia nadzieja wspó?czesnego ?wiata, któremu zagra?aj? istoty przybywaj?ce z ciemno?ci. Zawsze bez reszty oddawa?a si? walce, lecz odk?d w jej samotno?? wkroczy? niezwyk?y ?miertelnik, odkry?a smak nami?tno?ci. Teraz przyjdzie jej zazna? strachu o ?ycie m??czyzny, którego pokocha?a z ca?ej swojej demonicznej duszy. ?eby go ocali?, Maxine musi zrobi? to, co przera?a j? najbardziej: uwolni? swoj? pot??n? mroczn? moc"

Dziki p?omie?

Chroni? ?miertelników przed demonami. Czy m??czyzna, którego kocham, ochroni mnie przede mn? sam??
?miertelna w nocy. Nie?miertelna w dzie?. Nic nie mo?e mnie zabi? a? do zachodu s?o?ca. Dzi?ki nim - wij?cym si?, spl?tanym kszta?tom, ?y?kom srebrzystego ognia biegn?cym po mojej skórze. Moim demonom.
Ostatnia tropicielka demonów Maxine Kiss od dawna czuje w sobie niewyt?umaczaln? ciemno?? - cho? ta si?a pozwala jej polowa? na potwory zagra?aj?ce ludzko?ci. Lecz przychodzi dzie?, gdy zaczyna si? ba?, ?e ta ciemno?? w ko?cu j? poch?onie.
Z krwi? na r?kach, w?tpi?c w swoje zdrowe zmys?y, Maxine musi zmierzy? si? z prawd? o tym, kim naprawd? jest, i przyj?? mi?o?? jedynego cz?owieka, który mo?e jej pomóc, zanim sama utraci to, czego pragnie najbardziej...

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka