Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Pluto 6 - Tezuka Osamu, Urasawa Naoki

Pluto 6

Autor: Tezuka Osamu, Urasawa Naoki

Wydawnictwo: Hanami
Stron: 200
ISBN: 9788360740699
EAN: 9788360740699
Kategoria: Komiksy

Jak mo?e powsta? najwi?kszy sztuczny umys?? Czy robot, którego tok rozumowania obejmuje wszystkie decyzje, jakie móg?by podj?? ka?dy cz?owiek na Ziemi, b?dzie faktycznie najwspanialszy? Przy takim nat?oku informacji mo?na zarówno by? geniuszem, jak i popa?? w szale?stwo.

W ?wiecie przedstawionym w PLUTO roboty cz?sto przyjmuj? bardziej ludzkie postawy ni? sami ludzie. To one prze?ywaj? traum? powojenn?, cierpi? po utracie najbli?szych, rzucaj? si? w gniewie w wir walki albo wr?cz przeciwnie - przyjmuj? pacyfistyczn? postaw?. Dzi?ki temu ?atwiej jest nam zrozumie?, co znaczy by? cz?owiekiem.

Atom ?elaznor?ki to jedno z nie?miertelnych dzie? japo?skiej sztuki komiksowej, stworzone przez nieod?a?owanego mistrza Osamu Tezuk?, którego zawsze podziwia?em. Dzie?o porywa pokolenia czytelników od momentu powstania w 1950 roku do dzi?. Praca nad PLUTO by?a dla mnie okazj?, aby tchn?? nowego ducha w komiks Atom ?elaznor?ki: Najwi?kszy robot na Ziemi, utwór, który wzrusza? mnie, gdy by?em dzieckiem.
Naoki Urasawa

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka